Sparbanksfondernas halvårsrapport 2016 har publicerats på finska


Sparbanksfondernas halvårsrapport 2016 på finska i enlighet med lagen om placeringsfonder har getts ut.

Halvårsrapporten innehåller bland annat uppgifter om andelsvärdens utveckling, basfakta om fonderna, nyckeltal och fördelning av placeringarna samt fondernas placeringar.

Halvårsrapporten fås på http://www.sp-rahastoyhtio.fi/fonder/dokument/

Rapporten ges inte ut i tryckt form.« Alla meddelanden