Logo

Bolagspresentation

Sparbanksfonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab som är ett inhemskt fondbolag som ägs av de finländska Sparbankerna. Bolaget inledde sin verksamhet i maj 2003 och dess mål är att erbjuda Sparbankens kunder konkurrenskraftiga fonder för långsiktigt sparande med beaktande av kundens behov.

Placeringsfonderna som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab är registrerade i Finland och uppfyller kraven enligt lagen om placeringsfonder. Bolaget har ett av finansministeriet beviljat verksamhetstillstånd och dess verksamhet övervakas av Finansinspektionen i Finland.