Logo

Kapitalförvaltning

Sparbankernas kapitalförvaltare

Sparbankens Kapitalförvaltning är Sparbanksgruppens kapitalförvaltare. Vi erbjuder tjänster för bankerna och bankernas kunder i samarbete med de lokala sparbankerna. Långsiktigt, ansvarsfullt och nära samarbete med våra kunder är den viktigaste principen för vår verksamhet.

Sparbankens Kapitalförvaltning är en oberoende, inhemsk aktör. I kapitalförvaltningsverksamheten utnyttjar vi direkta instrument som våra portföljförvaltare har valt ut efter en analytisk och ansvarsfull prövning, våra egna placeringsfonder samt noggrant utvalda fonder som förvaltas av våra samarbetspartner.

Kapitalförvaltning

Vi erbjuder kundanpassade och långsiktiga kapitalförvaltningstjänster. Stommen i tjänsterna utgörs av vår sakkunniga och engagerade personal. I kapitalförvaltningsprocessen fäster vi särskild uppmärksamhet vid de ständigt växlande kapitaltäckningskraven i bank- och försäkringsbranschen. Förutom att vi utnyttjar vår egen kompetens samarbetar vi med experter på balansförvaltning.

Vi har utvecklat verksamheten särskilt med tanke på institutioners behov av kapitalförvaltning.

Vi har tillgång till de nyaste portföljförvaltningssystemen i branschen, vilket medför att vi kan erbjuda en flexibel portföljförvaltning, exakta investeringsgränser och en förstklassig kundrapportering. Vi följer minutiöst de investeringsgränser som kunderna har fastställt för vårt arbete.