Ansvarsfull placeringsverksamhet

Sp-Fondbolag placerar de förvaltade medlen ansvarsfullt. Vi strävar efter att främja ansvarsfull verksamhet och god förvaltning i de bolag som finns i portföljen. Genom att placera ansvarsfullt siktar vi på en överlägsen riskkorrigerad placeringsavkastning. 

• Ansvarsfullhet betyder i första han ansvar för placeringsverksamhetens avkastning.

• I placeringsverksamheten beaktar vi FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI).

• Vi följer med hur företagen hanterar miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed.

• Vi tror att ansvarsfullt placerande förbättrar våra placeringsportföljers riskprofil och innehavens långsiktiga tillväxtpotential.

• Sp-Fondbolag är medlem i föreningen för ansvarsfullt placerande, FINSIF.