Placeringsprocessen

Placeringsprocessen inom kapitalförvaltningen grundar sig på en omfattande, ekonomisk makroanalys där vi regelbundet följer upp produktionsinsatserna i världsekonomin, nyckeltalen för de viktigaste ekonomierna, viktiga siffror över ränte- och aktiemarknaderna samt utvecklingen av dessa. Utifrån fakta, observationer och diskussioner kan vårt kapitalförvaltningsteam bygga upp allokeringsmodeller och modellportföljer. Hur mycket aktie- och räntemodellportföljerna väger i kundportföljerna beror på kundernas förväntningar på avkastning och vilja att ta risker. Allokeringen i kundportföljer görs i regel med hjälp av modellportföljer.

Vi följer en aktiv placeringsstil och gör tydliga viktningar. I vår aktiesyn accentueras s.k. stock picking. När det gäller att göra ändringar i portföljerna framhäver vi förutom tajmningen även val av rätt instrument.