Portföljförvaltningsteamet

Vårt portföljförvaltningsteam har mångsidig know-how, lång branscherfarenhet, analytiskt kunnande och en passionerad attityd till sitt arbete. Teamet har byggts upp för att jobba ihop. Medlemmarnas olika placeringsstilar och styrkor kompletterar varandra i kapitalförvaltningsprocessen.

På kapitalförvaltningsenheten arbetar sju personer varav fem är portföljförvaltare. Portföljförvaltningsteamet förvaltar åtta ränte- och aktiefonder samt individuella kapitalförvaltningsportföljer. I teamarbetet samordnas know-how inom makroekonomi, räntor och aktier på ett smidigt och effektivt sätt.

KapitalförvaltareKapitalförvaltarna ansvarar för kundrelationer och berättar gärna mer om våra tjänster.Kapitalförvaltare:

Petteri _vaarnanen _web _88x 100

 

 

Petteri Vaarnanen
Direktör, förmögenhetsförvaltning
Ekon. mag.
            Mikko _web Mikko Rautiainen
Ränteportföljförvaltare
Ekon. mag., CFA
 
Ilari _web Ilari Härkönen
Ränteportföljförvaltare
Ekonom
  Ilkka _laru _web _88x 100 Ilkka Laru
Ränteportföljförvaltare
pol. mag., CEFA
 
 Olli _web Olli Tuuri
Aktieportföljförvaltare
Ekon. mag., CEFA, CIIA
   Johan _web Johan Hamström
Aktieportföljförvaltare
Ekon.mag.

 

Kapitalförvaltare

Kapitalförvaltarna ansvarar för kundrelationer och berättar gärna mer om våra tjänster.

Kapitalförvaltare:

Miia _web Miia Antin   Sami _web Sami Hyryläinen