Kuinka valitsen sopivan rahaston?

Rahastoja on monenlaisia - aivan kuten sijoittajiakin, ja jokaiselle löytyy tapansa säästää. Ennen kuin valitset rahaston, mieti seuraavia asioita:

Aika Kuinka pitkäksi aikaa haluat sijoittaa? Eli milloin haluat säästöt käyttöön?
Riski Millaista tuottoa odotat sijoituksilta?
Tuotto Kuinka paljon säästöjesi arvo voi vaihdella? Eli millainen on oma riskinottohalusi ja -kykysi?

Sijoitusaika

Jos suunnittelemasi sijoitusaika on kestoltaan kovin lyhyt (alle vuoden), on parempi valita matalamman riskin ja myös matalamman tuotto-odotuksen rahastoja. Mitä pidempi suunniteltu säästöaika on, sitä suurempi osa kannattaa sijoittaa osakerahastoon, mikäli riskinottohalu ja -kyky kestävät osakemarkkinoiden heilunnan. Säännöllinen rahastosäästäminen ja aika tasoittavat suhdannevaihteluita ja niissä piilee myös mahdollisuus: kurssien ollessa alhaalla samalla säästösummalla saa enemmän rahasto-osuuksia: kun  kurssit ovat alhaalla, saat samalla säästösummalla enemmän rahasto-osuuksia.

Lyhyen aikavälin varautuminen 1-12 kk: tilit ja lyhyen koron rahasto

Keskipitkän aikavälin suunnitelma 2-5 vuotta: määräaikaistilit, korko- ja yhdistelmärahastot, indeksilainat, säästövakuutus ja debentuurit

Pitkän aikavälin suunnitelma yli 5 vuotta: yhdistelmä- ja osakerahastot, osakesijoitukset, säästö- ja eläkevakuutukset

Tavoitteellinen, pitkän aikavälin sijoittaminen kasvattaa varojasi parhaiten. Tututstu Säännöllinen rahastosäästäminen etuihin.

Tuotto-odotus

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Riskin suuruus riippuu rahaston sijoituspolitiikasta: mitä suurempaa tuottoa tavoitellaan, sitä enemmän sijoituksen arvo todennäköisesti vaihtelee.

Korkorahastojen tuotto-odotus on alhaisempi (2 % - 5 % p.a.) ja vaatii vähäisempää riskinottokykyä.

Yhdistelmärahastojen tuotto-odotus on korkorahastoja suurempi (5 % - 7 % p.a.), mutta vaatii kohtalaista riskinottokykyä.

Osakerahastojen tuotto-odotus on yhdistelmärahastoja suurempi (8 % - 9 % p.a.) ja vaatii hyvää riskinottokykyä.

Riskinottohalu ja -kyky

Ennen rahastosäästämisen aloittamista on tärkeää miettiä, mikä on oma riskinottohalu ja -kyky. Alla on kuvio, jossa on kuvattu neljän eri salkun kehitystä.

salkkujen kehity 2

Vaaleansininen käyrä kuvaa korkopainoisen salkun kehitystä, jossa osakepaino on vain 20 % ja korkojen paino 80 %. Punainen käyrä kuvaa tasapainoisen salkun kehitystä, jossa osakepaino on jo 50 % ja korkojen paino 50 %. Vihreä käyrä kuvaa osakepainoisen salkun kehitystä, jossa osakepaino on 80 % ja korkojen paino on 20 %. Violetti käyrä kuvaa tuottohakuisen salkun kehitystä, jossa osakepaino on täydet 100%.

Mitä suurempi sijoituksen osakepaino on, sitä enemmän sijoituksen arvo heilahtelee markkinoiden muutoksissa. Osakepaino edellyttää aina pitkää sijoitusaikaa ja hyvää riskinottokykyä.

Testaa riskinsietokykysi

Alla oleva kuvaaja esittää kolmea erilaista salkkua, joiden ero on osakkeiden osuus salkussa. Testaa itse, millainen riskinsietäjä olet. Valitse sopivalta tuntuva riskiluokka ja kokeile, miten 100 euron kuukausittainen saastösumma tuottaisi vuosittain. Voit vaihtaa kesken säästöajan toiseen riskiluokkaan ja katsoa, miten säästöt kehittyvät pienemmällä tai suuremmalla riskillä.

Maltillisessa salkussa osakkeiden osuus on vain 15 % ja lopun osan salkusta muodostavat lyhyet ja pitkät korkosijoitukset. Tasapainoisessa salkussa osakkeiden osuus on 50 % ja korkosijoitusten osuus 50 %.  Tuottohakuisessa salkussa osakkeiden osuus on 100 %. Mitä suurempi osakkeiden osuus salkussa on, sen suurempi riski ja tuottomahdollisuus sijoituksiin liittyy.

Rahastosäästäjänä voit kokska tahansa myydä rahasto-osuuksia pois - kaiken tai vain osan. Rahastoa valittaessa kannattaakin miettiä, kuinka riskipitoisen rahaston valitsee. Pitkäjänteinen säästäminen on hyvä tavoite, mutta välillä on syytä pohtia, olisko saavutettuja tuottoja hyvä siirtää turvaan riskittömämpään rahastoon. Osakerahastot tuottavat hyvinä aikoina parhaiten, mutta laskussa ne myös putoavat eniten.

Kuvaaja havainnollistaa, miten markkinoiden muutokset säästöaikana vaikuttavat paitsi säästöjen arvoon myös koettelevat säästän riskinsietokykyä, ja -halua. Tilanne on täysin kuvitteellinen.

Valitse riskiluokka

Tämä kuvaaja havainnollistaa, miten markkinoiden muutokset säästöaikana vaikuttavat paitsi säästöjen arvoon myös koettelevat säästäjän riskinsietokykyä ja –halua. Tilanne on täysin kuvitteellinen. Valitse sopivalta tuntuva riskiluokka ja kokeile miten 100 euron kuukausittainen säästösumma tuottaisi vuosittain. Voit myös vaihtaa kesken säästöajan toiseen riskiluokkaan ja katsoa miten säästöt kehittyvät joko pienemmällä tai suuremmalla riskillä.

Rahastosäästäjä voi myydä koska tahansa rahasto-osuuksia pois: kaiken tai vain osan. Rahastoa valittaessa kannattaakin miettiä, kuinka riskipitoisen rahaston valitsee. Pitkäjänteinen säästäminen on hyvä tavoite, mutta välillä on syytä pohtia, olisiko saavutettuja tuottoja hyvä siirtää turvaan riskittömämpään rahastoon. Osakerahastot tuottavat hyvinä aikoina parhaiten, mutta laskussa ne myös putoavat eniten.

Lunastit säästösi

Säästösi arvo on vuoden lopussa €.

Jos haluat kokeilla eri riskiluokkaa, klikkaa "Aloita alusta". Kaikki rahastomme näet tästä.

Aloita alusta

Riskimittari

Säästösi kehitys

Kuukausisäästösi yhteensä: , tuottosi euroina: , koko säästösi arvo =