Mikä on rahasto?

Rahastosäästäminen on järkevä ja vaivaton tapa toteuttaa haaveita ja varautua elämänkaaren eri vaiheisiin. Se on yhtä helppo kuin pankkitalletuksen tekeminen. Voit koska tahansa vaihtaa kuukausittaista säästösummaa ja muuttaa sijoituksesi rahaksi milloin haluat. Laajasta valikoimastamme löydät sopivan rahaston oman säästötavoitteesi ja riskinsietokykysi mukaan. Yksittäisiä osakekursseja sinun ei tarvitse seurata, sitä varten ovat ammattitaitoiset salkunhoitajat.

Tutustu rahastosäästämisen etuihin ja ota yhteyttä lähimpään Säästöpankin konttoriin. Suunnitellaan yhdessä sinulle sopivatapa säästää. 

Mikä on sijoitusrahasto?

Sijoitusrahasto kerää eri asiakkaiden varat yhteen ja sijoittaa ne useisiin eri sijoituskohteisiin. Niitä ovat esimerkiksi osakkeet, korkosijoitukset ja muut arvopaperit. Nämä kohteet yhdessä muodostavat rahaston. Sijoituskohteita on useita siksi, että hajauttamalla riski on pienempi kuin sijoittamalla varat suoraan yksittäiseen kohteeseen markkinoilla. Rahastoja hoitavat rahastoyhtiön palkkaamat sijoitusalan ammattilaiset. He vastaavat varojen sijoittamisesta rahaston sääntöjen mukaisesti.

Sijoittaessaan rahastosäästäjä ostaa sijoitusrahaston rahasto-osuuksia, eli hänestä tulee rahaston osuudenomistaja. Osuudenomistajat omistavat yhdessä rahaston varat. Rahastoyhtiö ei omista hoitamiaan rahastoja, eikä voi käyttää rahaston varoja omien vastuidensa kattamiseen. 

Rahaston pääoma vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon rahastoon tulee uusia sijoituksia, ja miten paljon niitä lunastetaan pois. Lisäksi pääoma vaihtelee sen perusteella, kuinka pörssikurssien ja korkotason muutokset vaikuttavat rahaston sijoitusten arvoon.

Jokaisella sijoitusrahastolla on toiminnastaan ja sijoituspolitiikastaan Finanssivalvonnan vahvistamat säännöt, joiden noudattamista valvotaan tarkasti.

Kuinka rahasto-osuuden hinta määritetään?

Rahasto-osuuden hinta saadaan, kun rahaston sijoitusten markkina-arvo vähennettynä rahaston hallinnointi- ja säilytyspalkkiolla jaetaan sen hetkisellä rahasto-osuuksien lukumäärällä. Rahasto-osuuksien arvo ostohetkellä määrittää sen, kuinka paljon osuuksia tietyllä euromäärällä saa.

Miten ostetaan ja myydään rahasto-osuuksia?

Rahastoon sijoittaminen tapahtuu merkitsemällä rahasto-osuuksia rahastoyhtiön laskeman osuuden päivänarvon mukaan. Kun sijoittaja haluaa muuttaa rahasto-osuutensa käteiseksi, rahastoyhtiö lunastaa ne vastaavasti päivän arvon mukaisesti.

Säästöpankin sijoitusrahastoja voi merkitä ja lunastaa kaikissa Säästöpankin konttoreissa tai Säästöpankin verkkopankissa.

 

Rahastosäästämisen etuja

 • Helppo ja vaivaton: Sp-Rahastoyhtiössä asiakkaiden varojen sijoittaminen on kokeneiden ammattilaisten käsissä. Asiantuntijat seuraavat markkinoita päivittäin ja tekevät sijoituspäätöksiä tuoreiden talouskatsausten ja tutkimustiedon perusteella. Viranomaisvalvonta takaa osaltaan sijoittajansuojaa.
   
 • Hyödynnä suursijoittajan edut: Sijoitusrahastot käyvät yleensä kauppaa suurilla arvopaperierillä pienemmin kustannuksin kuin yksityinen sijoittaja.
   
 • Rajaa riskejä: Sijoitusrahasto hajauttaa sijoituksiaan useisiin eri kohteisiin, näin riskit pienevät tehokkaasti. Ammattitaitoiset sijoitusneuvojamme auttavat sinua löytämään omiin tavoitteisiisi sopivan rahaston.
   
 • Osta ja myy nopeasti: Rahasto-osuuksien ostaminen on helppoa ja nopeaa. Myös osuuksien lunastaminen eli myyminen on yksinkertaista ja vaivatonta. Voit muuttaa sijoituksesi rahaksi jokaisena pankkipäivänä.
   
 • Nauti veroeduista: Suomen lain mukaan sijoitusrahastot ovat verovapaita yhteisöjä. Ne eivät siis maksa veroja myyntivoitoista eikä saamistaan osingoista tai koroista eli salkunhoitaja voi sijoittaa pääoman ja tuoton täysimääräisenä uudestaan markkinoille. Niitä voidaan kuitenkin periä veroja ulkomaisten sijoitusten tuotoista, kuten osingoista perittävää lähdeveroa. Rahastosäästäjä maksaa veron vasta sitten, kun hän myy rahasto-osuuksia pois. Katso kohta verotus.
   
 • Viranomaisvalvonta takaa osaltaan sijoittajansuojaa.
   
 • Päivittäinen rahaston kehityksen seuranta on helppoa rahastoyhtiön kotisivuilla.

Miten pysyt ajan tasalla?

Päivittäinen rahaston kehityksen seuranta on helppoa, sillä rahasto-osuuksien arvot ovat nähtävillä Sp-Rahastoyhtiön kotisivuilla. Saat myös vuosittain raportin, josta ilmenee omistusten määrä, kertynyt tuotto ja mahdollisesti saadut tuotto-osuudet. Rahastoyhtiö lähettää lisäksi raportin mahdollisista osuuksien myynneistä ja niistä saaduista myyntivoitoista tai -tappioista. Sijoitukset näkyvät myös Säästöpankin verkkopankissa kohdassa Varat.

Jo ennen ensimmäistä merkintää saat omasta pankista rahaston säännöt, rahastoesitteen, vuosikertomuksen sekä viimeisimmän puolivuotiskatsauksen. Kaikki dokumentit löytyvät myös täältä.