Rahastojen kulut

Rahasto-osuuden merkitsijälle ja omistajalle syntyy kuluja, joiden määrä selviää rahastoesitteestä. Osuuden merkinnästä voidaan periä merkintäpalkkio ja lunastuksesta lunastuspalkkio. Lisäksi rahastoyhtiö perii rahaston hoidosta hallinnointipalkkion ja mahdollisen säilytysyhteisölle menevän säilytyspalkkion, jotka määritellään prosentteina rahaston arvosta. Sijoitusrahaston arvopaperikauppojen välityspalkkiot eivät sisälly hallinnointipalkkioon, vaan ne ovat  rahaston kuluja, jotka sisältyvät rahaston tuottoon.

Tunnuslukuja laskettaessa tarkasteluajankohtana maksetut kaupankäyntipalkkiot suhteutetaan rahaston korkeimpaan pääoman arvoon ja ilmoitetaan prosentteina vuosi- ja puolivuosikatsauksessa. 

Rahastoyhtiön hallinnointipalkkio on rahastoyhtiön saama korvaus analyysien, sijoitustoiminnan, arvonlaskennan, raportoinnin ja rahasto-osuusrekisterin ylläpidon sekä rahaston markkinoinnin kustannuksista.

Säilytysyhteisö säilyttää sijoitusrahaston varoja ja valvoo rahastoyhtiön toimintaa ja tästä tehtävästä säilytysyhteisö veloittaa sijoitusrahaston varoista vuotuisen palkkion, joka voidaan veloittaa rahastolta.

Juoksevat kulut pitävät sisällään hallinnonti- ja säilytysyhteisön palkkion.

Palkkiot vaihtelevat rahastokohtaisesti. Ainoastaan merkintä-, vaihto- ja lunastuspalkkiot ovat myyntivoitosta vähennyskelpoisia.

Lisätietota löydät alla olevista linkeistä: