Sijoittajainformaatio

Olemme koonneet tälle sivulle asiakkaidemme tiedoksi lainsäädännön mukaista sekä muuta tärkeää asiakasinformaatiota. Sijoittajille on ohessa tarjolla tietoa muun muassa Sp-Rahastoyhtiöstä ja sen toimintaperiaatteista, sen tarjoamista palveluista sekä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä.

Asiakkaiden luokittelu

Asiakkaiden luokittelukriteerit
Lomake asiakkaan luokittelun muuttamiseksi

Tietoa Sp-Rahastoyhtiöstä, sen tuotteista, palveluista ja menettelytavoista

Tietoa Sp-Rahastoyhtiöstä, sen menettelytavoista ja rahoitusvälineiden riskeistä
Kannustimet Sp-Rahastoyhtiössä
Asiakkaan varallisuuden säilyttäminen Sp-Rahastoyhtiössä
Asiakasvalitusten ja -palautteiden käsittely Sp-Rahastoyhtiössä

Sp-Rahastoyhtiön noudattamat periaatteet

Toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet ja toimeksiantojen käsittely

Eturistiriitatilanteiden välttämistä ja hallintaa koskevat toimintaperiaatteet

Sijoitusten arvostamisperiaatteet

Suositus eräiden tunnuslukujen säännöllisestä raportoinnista

Palkitseminen

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n omistajapolitiikka

Sp-Rahastoyhtiön sisäpiirirekisterin nähtävilläpito

Sp-Rahastoyhtiön sisäpiirirekisteri muiden kuin yhtiön omien sijoitusrahasto-osuuksien osalta on nähtävillä Euroclear Finland Oy:ssä ja heidän NetSire-internetpalvelussaan.

Sp-Rahastoyhtiön omien rahasto-osuuksien osalta rekisteri on nähtävissä Sp-Rahastoyhtiön tiloissa.