Sijoitusfilosofia

Sijoitusprosessi

Varainhoitomme sijoitusprosessi perustuu laajaan, taloudelliseen makroanalyysiin, jossa säännöllisesti tarkastellaan maailmantalouden tuotantopanokset, keskeisten talouksien avainluvut, korko- ja osakemarkkinoiden keskeiset luvut sekä näiden kehitys. Tiedon, havaintojen ja keskustelun pohjalta varainhoitotiimimme rakentaa allokaatiomallinsa ja muodostaa mallisalkut. Osake- ja korkomallisalkkujen paino asiakassalkkuihin määritellään asiakkaiden yksilöllisen tuotto-riskisuhteen mukaisesti. Allokaatio asiakassalkkuihin toteutetaan pääsääntöisesti mallisalkkujen kautta.

Sijoitustyylimme on aktiivinen ja teemme selkeitä painotuksia. Osakenäkemyksessä korostuu stock picking. Muutoksissa salkkuihin korostamme ajoituksen lisäksi oikeaa instrumenttivalintaa.