Sijoitustoiminnan vastuullisuus

Sp-Rahastoyhtiö sijoittaa hallinnoimiaan varoja vastuullisesti. Pyrimme edistämään salkussa olevien yhtiöiden vastuullista käyttäytymistä ja hyvää hallintotapaa. Sijoittamalla vastuullisesti tähtäämme ylivertaiseen riskikorjattuun sijoitustuottoon.

• Vastuullisuus tarkoittaa ensisijaisesti vastuuta sijoitustoiminnan tuotosta.
 
• Sijoitustoiminnassa huomioidaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI).
 
• Seuraamme yritysten vastuullisuutta ympäristöön, sosiaalisiin kysymyksiin sekä hyvään hallintotapaan liittyen.
 
• Uskomme vastuullisen sijoittamisen parantavan sijoitussalkkujemme riskiprofiilia ja
   omistusten pitkän  tähtäimen kasvupotentiaalia.
 
• Sp-Rahastoyhtiö on vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen, FINSIF:n jäsen.